"Tôi nghĩ Vinicius đã gần giành được Quả bóng Vàng"