"Tôi ngạc nhiên khi họ không trao cho cậu ấy bản hợp đồng dài hơn"