"Tôi không lo lắng về Pochettino, tôi lo cho Chelsea"