"Tôi đã cho Xavi thấy rằng ông ấy có thể tin tưởng ở tôi"