"Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"