Tình trạng của hậu vệ Roma sau khi đột quỵ trên sân