Tin trời giáng "xé toạc" kế hoạch tham vọng của Man Utd