Tin sét đánh Jota, kịch bản xấu nhất gây điêu đứng