Tin Havertz và bỏ qua chữ ký 40 triệu bảng, Arsenal đã mắc sai lầm