Tiết lộ lý do khiến Milan chi mạnh vì người cũ của Chelsea