Tiếp cận người đại diện, Arsenal muốn chiêu mộ tiền vệ toàn năng