Thương vụ khôn ngoan hiếm hoi của M.U những năm qua