Thương vụ Haaland là bài học đắt giá với Bayern Munich