Thương vụ "De Jong 2.0" đang hiện hữu tại Old Trafford