Thủng lưới phút bù giờ, Long An mất điểm cay đắng trước Bình Phước