Thua sốc vì cú đúp của McTominay, sao Tây Ban Nha không phục