Thừa nhận sai lầm, Pep sở hữu cặp tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới