Thua Messi, Haaland tính đường rời Manchester City