Thua Man United, Liverpool còn chuẩn bị mất mục tiêu vào tay đối thủ