Thua Istanbul BB, Man Utd lộ 2 yếu điểm không bổ sung không được