Thua Aston Villa, Paulo Fonseca bức xúc với trọng tài