Thủ môn U23 Việt Nam nhập viện sau khi đập đầu vào cột