Thi đấu thiếu người, Thái Lan may mắn cầm hòa Indonesia