Thi đấu bùng nổ, em trai Bellingham thấy cơ hội đến Premier League