Theo đuổi thần đồng Brazil, Real gặp muôn vàn khó khăn