Thay Tuchel, Bayern phải trả 12 triệu euro cho ứng viên hàng đầu EPL