Thay thế Messi - Neymar, PSG nhắm chân chạy cánh Barcelona