Thay thế De Gea, Ten Hag hướng đến thủ thành chơi chân có tiếng