Thay Odegaard, tân binh đấu tay đôi thắng 1/11, 0 key pass