Thay người như thần, Guardiola kéo Arsenal trở lại mặt đất