Thay Martial, M.U có thể ký miễn phí tiền đạo Solskjaer khao khát