Thay đổi bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Hà Nội FC làm ngay 1 việc