Thầy cũ tin rằng Lacazette có thể thành công tại Barcelona