Thay Aubameyang, Chelsea quyết tâm chi đậm cho thần đồng nước Đức