"Thật thảm hại đối với một đội bóng chuyên nghiệp"