"Thắt lưng buộc bụng", Sir Ratcliffe nói không với dàn WAGs M.U