Thất bại ở Old Trafford là bài học xương máu dành cho Liverpool