Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 69 triệu bảng tiền lương