Thanh Hóa mất điểm trước Bình Dương; CLB Hạng Nhất đền nửa tỷ đồng