Thắng tay đôi 80%, 6 pha giải vây:Cỗ máy phòng ngự thực sự của Arsenal