Thắng Học viện Nutifood, Hà Nội vào chung kết Giải U19 quốc gia 2022