Thắng đậm Bình Thuận, Long An duy trì chuỗi trận thăng hoa