Thắng chung kết ngược, HLV SLNA nói thẳng mục tiêu