Ten Hag trả lời nghi vấn M.U tốt lên nhờ chia tay Ronaldo