Ten Hag: "Họ không có bất kỳ kiến thức nào về bóng đá"