Ten Hag hài lòng với sự tiến bộ của đội trưởng M.U