"Ten Hag đã thành thật với những gì ông ấy nói trước công chúng"