"Ten Hag đã biến đội bóng này từ kẻ than vãn thành nhà vô địch"