Ten Hag bị chỉ trích vì cách giải quyết vụ Rashford