Tchouameni lập siêu phẩm, Pháp có chiến thắng thứ 5 liên tiếp